Izdvojeno

Odvikavanje od pušenja

Mršavljenje

Liječenje alergija

Bolni sindromi

Anti-stres tretmani

Ostali tretmani

Akupunktura

AKUPUNKTURA

Povijest tradicionalne kineske medicine-akupunkture

Akupunktura ili drevna kineska medicina, priznata je gotovo u cijelom svijetu kao efikasan način liječenja mnogih tegoba, a podrazumijeva ubadanje tankih iglica u akupunkturne točke.
Skoro sva  kineska medicina zasnovana je na najstarijem medicinskom djelu Nei Jingu čiji je autor Huang Ti ili "Žuti Car" (2698-2598 god.p.n.e.). Nei Jing sadrži dvije knjige "Huang Ti So Uen" ili "Jednostavna pitanja"- koja sadrži principe opće medicine i "Ling Šu" - knjiga o akupunkturi.
Rasprostranjenost akupunkture u Europi značajnije datira od 16. stoljeća zahvaljujući Georgeu Soulie de Morantu kada akuputura dobiva pravi zamašnjak.
1946.g. osnovano je Međunarodno društvo za akupunkturu sa sjedištem u Parizu, a 1979.g. Svjetska zdravstvena organizacija priznaje akupunkturu kao metodu liječenja.

Učinci akupunkture:

Učinci akupunkture su subjektivni i objektivni:
Subjektivni simptomi su blaga bol na mjestu uboda, dok drugi važan  simptom predstavlja senzacija koja se na kineskom naziva "deqi" ili "pretrpjeti".
Objektivni učinci akupunkture su:
- analgetski (pain-relieving) učinak
- homeostatski ili regulacijski
- sedacijski
- poboljšanje imunološkog sustava
- anti-inflamantorni (protu-upalni) učinak
- anti-alergijski učinak
- psihološki

Principi akupunkture:

Tradicionalna kineska medicina zasnovana je na univerzalnoj filozofiji Yina i Yanga, tj. na dva aspekta vitalne ili (Qi) energije koja kola našim tijelom.To su dva pola iste energije koja dopunjavaju jedna drugu i održavaju ravnotežu, a u isto vrijeme su dvije suprotne sile.
Kinezi su podijelili svijet na pet elemenata te po toj podjeli sve na Zemlji po svojoj prirodi pripada jednom od tih pet elemenata, a to su: zemlja. metal, voda, drvo, srce. U ljudskom organizmu svaki pojedini organ pripada jednom od ovih pet elemenata koji u svojoj dinamici sačinjavaju energetske cikluse i to generativni Sheng - ciklus i kontrolni Co -ciklus.
Meridijani ili energetski kanali te tretiranje akupunkturnih točaka koje se nalaze na njima, osnova su u liječenju tradicionalnom kineskom medicinom.

Dijagnostika u akupunkturi:

Dijagnoza pulsa i jezika
- Opipavanjem i tumačenjem pulsa, vrši se procjena ravnoteže energije i to na ručnim zglobovima na kojima su na svakoj ruci raspoređeni po 6 pripadajućih organa. Upravo se stanje i rad tih organa mogu odrediti dijagnozom pulsa, kao i reguliranje energije po pravilu pet elemenata.
- Promatranjem jezika mogu se odrediti patološe promjene unutarnjih organa, obzirom da je jezik direktno ili indirektno povezan sa organima preko meridijana i kolaterala. Stanje jezika uglavnom odražava da li se radi o deficitu ili ekscesu pojedinog organa i relativnu snagu osnovne Qi ili energije.
Jezik dijagnozom analiziramo: boju, oblik naslage (boju naslaga) i reljef jezika.
- Diferencijacija sindroma predstavlja metodu koja zahtijeva kompletnu analizu simptoma dobivenih primjenom četiri para dijagnostičkih metoda, a sa ciljem pojašnjavanja njihovih internih odnosa, utvrđivanja njihovih uzroka i prirode, kao i relativne jačine antipatogenog faktora Qia i patogenog faktora te smijer patoloških razvoja.
Osam principa odnosi se na osam osnovnih sindroma, odnosno na.
a) Yin i Yang
b) vanjsko i unutarnje
c) hladno i toplo
d) deficit i eksces

Primjena akupunkture:

Akupunktura ima širok dijapazon primjene kod različitih stanja, tegoba, bolesti i to:
- bolna stanja ili sindromi,
- športske ozljede
- bolesti oka i uha,
- neurološke bolesti (migrene, neuralgije trigeminusa, pareze facialisa, lumboišijalgije, interkostalne neuralgije,stanja      nakon moždanog udara, bolovi u vratnoj i lumbalnoj kralježnici),
- bolesti dišnog sustava (rinitisi, sinuzitisi, bronhitisi...)
- bolesti probavnog sustava,
- urogenitalne bolesti
- kardiovaskularne bolesti
- stresna stanja i psihološki problemi
- problemi kože (dermatitisi, urtikarije, herpes zoster)
- šećerna bolest
- alergije
- ovisnosti- pušenje, debljina, alkoholizam
- pomlađivanje, tretmani bora (kozmetika)
Primjena akupunkture priznata je i od Svjetske zdravstvene organizacije kao učinkovita metoda.

Tehnike liječenja akupunturom:

- akupunkturne igle (sterilne ili jednokratne), trajanje tretmana 30 min., u nekim slučajevima nešto duže.
- elektroakupunktura, radi se o elektrostimulaciji akupunkturnih točaka pri čemu su igle spojene na električnu struju,
- elektropunktura prema Vollu služi u terapijske i dijagnostičke svrhe. Njemački liječnik dr. R. Voll izumitelj je EAV         organometra kojim se primjenjuje ova metoda
- laser akupunktura je potpuno bezbolna metoda, gdje se djelovanjem laserskog svjetla postižu izuzetno dobri rezultati,   a bez štetnih nuzpojava. Traje kraće od klasične akupunkture (10-15 min.).
- terapija grijanjem, termopunktura ili moksibustija podrazumijeva zagrijavanje akupunturnih točaka paljenjem osušenih     listova mokse (divlji pelin).
- akupresura, spada najčešće u manuelne tehnike tretiranja akupunkturnih točaka.

UŠNA AKUPUNKTURA ILI AURIKULOTERAPIJA

Ušna akupunktura kao i tjelesna imaju svoje povijesno porijeklo u Kini. Tjelesna akupunktura ostala je u osnovi nepromijenjena dok se ušna modificirala i to otkrićima francuskog liječnika Paola Nogiera. On je izradio somatotopsku mapu uha koja predstavlja princip okrenutog položaja fetusa u maternici. Glava je locirana na dnu uha, stopala na vrhu, a tijelo između.
Dio tijela kao što je uho, predstavlja zaseban mikrosustav koji djeluje na cijelo tijelo. Svoje uporište ima u holografskom prikazu mozga, koji se može primijeniti na aurikuloterapiju kao i na refleksologiju stopala.
   Dijagnostika ušne akupunkture bazira se na povećanoj osjetljivosti i bolnosti akupunkturnih točaka koje su gotovo milimetarski raspoređene sa vanjske i unutarnje strae uške.
   Tehnike ušne akupunkture su: aplikacija akupunkturnih igala, transdermalna elektrostimulacija, laser stimulacija, magneti, proso te intradermalne trajne iglice, tj. pacijent ih nosi za vrijeme trajanja terapije, a mijenjaju se 1 tjedno.
   Učinci ušne akupunkture su također višestruki kao i kod tjelesne akupunkture: analgetski, antistresno, imunološki, protu-upalno, anti-alergijski te homeostatski.
   Primjena ušne akupunkture također je širokog spektra te se koristi kod bolnih stanja, primjerice:
migrena, neuralgie trigeminusa, lumboishialgia, interkostalnih neuralgija, pareza facialisa. Uspješno se primjenjuje kod stresnih stanja i psiholških problema, povišenog tlaka. Kod stanja ovisnosti tj. odvikavanja od pušenja, mršavljenja, alkohola, potom kod urogenitalnih tegoba, alergija...

   Kontraindikacije kod tjelesne i ušne akupunkture: Kod trudnica ne tretiranje određenih točaka, elektroakupunktura: ne kod pacijenata sa pace-makerom, alkoholiziranih pacijenata. Nakon tretmana u rijetkim slučajevima, moguća lagana pospanost ili vrtoglavica.